sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Pri železničnej stanici vznikne prvá malá kompostáreň v našom meste

Pri železničnej stanici vznikne prvá malá kompostáreň v našom meste

Práce na realizácii malej kompostárne už odštartovali

Vytvorenie malej kompostárne bude významným míľnikom v oblasti nakladania s odpadom v našom meste. Oddelenie technických služieb s jej vybudovaním práve začalo. 

,,Vytvorenie malej kompostárne bude v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Existuje niekoľko variantov, akým spôsobom sa dá s odpadmi pracovať,“ uviedol Stanislav Rendek, vedúci oddelenia technických služieb. Prvý najjednoduchší variant stojí zhruba 21 430 eur. Druhý, ktorý by už zahŕňal aj kompostovanie, by sa vyšplhal na sumu bezmála 116-tisíc eur. Napokon, tretí variant by komplexnosť doplnil ešte aj o zhodnocovanie kuchynského odpadu, na čo by bolo potrebné finančné prostriedky vo výške približne 400-tisíc eur. „V prvom rade chceme tento projekt vôbec začať realizovať a to formou variantu číslo jeden, kde som predbežne vyčíslil náklady na jeho realizáciu. Na ostatné varianty budeme žiadať financie z externých zdrojov,“ objasnil S. Rendek. Nachádzať sa bude na pozemku o výmere 3 463 m2, ktoré má mesto v prenájme od ŽSR.

„Cez zimu oddelenie TSM pozemok vyčistilo od náletových drevín, treba ešte odviesť odpady a vykonať terénne úpravy. Celý prenajatý pozemok bude rozdelený na dve časti. Prvá bude voľne prístupná kedykoľvek. Na to, aby tam nemusel byť pracovník oddelenia TSM a usmerňovať občanov, čo kam patrí, bude celý pozemok monitorovaný kamerovým systémom, ktorý sa napojí z priľahlého parkoviska pri železničnej stanici. V prvej časti pozemku budú umiestnené VOK na trávu a bioodpad zo záhrad a na koreňové systémy. Tie sa vzhľadom na predchádzanie vzniku škôd nezhodnocujú, budú končiť na skládke odpadov. Tráva a bioodpad sa bude vyvážať zmluvnému partnerovi tak, ako aj v súčasnosti. Taktiež sa tu budú nachádzať T prefabrikáty a k nim sa bude umiestňovať drevná hmota (konáre),“ opísal vedúci TSM ako bude malá kompostáreň v našom meste vyzerať.

Ako ďalej prezradil, druhá časť bude uzamykateľná a bude sa v nej pracovať s drevnou hmotou, t.j. štiepkovať. Taktiež sa tu budú nachádzať plechové garáže na potrebnú obslužnú techniku a prístrešok pre štiepku. Celý areál bude oplotený mobilným oplotením.

 

-verk-

Dátum vloženia: 7. 10. 2021 8:32
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 10. 2021 8:38
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Illava - 10. decembra 1901

SPOLKY A ORGANIZÁCIE