sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Školáci i škôlkari začnú nový školský rok za sprísnených podmienok

Ilustračná fotka_ZŠ ILAVA

Ako bude vyzerať otvorenie školského roka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava? Prinášame praktické a dôležité informácie pre rodičov.

Školský rok 2020/2021 máme pred dverami a jeho otvorenie opäť komplikuje zhoršujúca sa epidemiologická situácia na Slovensku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Minister Branislav Gröhling na tlačovej konferencii predstavil manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. Situácia sa bude v školstve deliť na niekoľko fáz. 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Ministerstvo školstva plánuje postupovať individuálne, podľa každého regiónu a situácie v ňom. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na základe toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasti. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť prísne opatrenia. 

Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané. Študenti vysokej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.

Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.

Škola si na začiatku roka vyčlení jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent vykazuje známky ochorenia, bezodkladne si nasadí rúško.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ V ILAVE

 

Na stránke školy nájdete usmernenie k začiatku školského roka 2020/2021. 

,,Oznamujeme žiakom a rodičom budúcich prvákov, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 so začiatkom o 8,00 hod.  v triedach školy.

Bližšie informácie o organizácii výchovy a vzdelávania spolu s prílohami nájdete v súbore uvedenom pod týmto textom (súbor aktualizovaný 27.8.2020).

Prílohu č. 2   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, je nutné doniesť vyplnenú v prvý deň školského roka. 

V prípade, že si ju nemáte možnosť vytlačiť, môžete si ju vyzdvihnúť v škole ešte pred otvorením školského roka v čase od 8,00 hod do 14,00 hod.

Pre viac info a podrobností o organizácii vyučovania kliknite sem:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. do 15. septembra 2020

 

MATERSKÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ V ILAVE

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí navštevujúcich našu MŠ, že nový školský rok sa začína 2. septembra 2020, t. j. v stredu. Zoznam detí rozdelených do konkrétnych tried nájdete na vstupných dverách materskej školy v piatok 28.8.2020.

Prevádzka materskej školy : 6.00 hod. – 16.00 hod.

Príchod detí do materskej školy v ranných hodinách je vždy v  čase od 6.00 do 7. 45 hod.

Budova MŠ sa zatvára predovšetkým z bezpečnostných dôvodov o 8.00 hod.

Popoludňajšie preberanie detí prebieha od 14:30 do 15:50 hod.

Budova MŠ sa uzamyká o 16:00 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

 

 Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke:

 -  Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

 -  Dotazník - informácie o dieťati

 -  Informovaný súhlas zákonného zástupcu

 -  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 -  Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp. súrodencom

 - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov 

 - Prehlásenie o zdravotnom stave

 Na tlačivách prosím uvádzajte aktuálny dátum, teda deň, kedy je dieťa prvý deň prítomné v MŠ.

 

Šekové poukážky na platbu školného a stravného obdržia rodičia v priebehu prvého týždňa v príslušnej triede. 

 

Do MŠ treba deťom priniesť:

 • rúško, aj rezervné do skrinky
 • papučky s pevnou pätou (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa
 • náhradné veci na prezlečenie  (prispôsobiť ročnému obdobiu, nechať v skrinke)– veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom
 • pyžamo ( len deti, ktoré budú spať v 1.deň)
 • hrebeň pre dievčatá (nechať v skrinke)
 • papierové vreckovky
 • pršiplášť do skrinky
 • fľašky s vodou do skrinky, tiež podpísané

Vzhľadom na aktuálnu situáciu NENOSTE zubnú kefku a pastu, úbor na cvičenie, hračky a iné predmety z domáceho prostredia  

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Riaditeľka MŠ dáva do pozornosti Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s Manuálom pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021.

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, ktorý je uvedený nižšie, treba vyplniť a priniesť pri nástupe do Materskej školy, t.j. 02.09. 2020.

Uvedené tlačivá budú k dispozícii aj u pani učiteliek v triede.

Na tlačivách prosím uvádzajte aktuálny dátum, teda deň, kedy je dieťa prvý deň prítomné v MŠ.

Pokyny ako aj Zdravotný dotazník nájdete tu: Dokumenty na stiahnutie

 

MATERSKÁ ŠKOLA OKRUŽNÁ ILAVA-KLOBUŠICE

 

Situácia v materských školách, ako aj pravidlá, sa navzájom nelíšia. Pravidlá pre škôlku v Klobušiciach sú preto obdobné. 

 

Nový školský rok sa začína 2. septembra 2020, t. j. v stredu.

Zoznamy detí nájdete na vstupných dverách materskej školy.

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. – 16.00 hod.

Príchod detí do materskej školy od 6.00 do 7. 45 hod.

Budova MŠ sa ráno zamyká o 8.00 hod.

Popoludňajšie preberanie detí sa uskutočňuje od 14:30 do 15:50 hod.

Budova MŠ sa zamyká o 16:00 hod.

 

Tlačivá potrebné na vyplnenie nájdete v skrinkách detí. Je potrebné ich vyplniť a odovzdať v triede.

 -  Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

 -  Dotazník - informácie o dieťati

 -  Informovaný súhlas zákonného zástupcu

 -  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 -  Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp. súrodencom

 -  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov 

 -  Prehlásenie o zdravotnom stave

 

Šekové poukážky na platbu školného a stravného obdržíte v priebehu prvého týždňa. 

 

Do MŠ treba deťom priniesť:

 • rúško, aj rezervné do skrinky
 • papučky s pevnou pätou (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.)
 • náhradné veci na prezlečenie
 • deti, ktoré spia v MŠ - pyžamo
 • fľašky s vodou do skrinky, podpísané

Do MŠ nenoste

 • deťom zubnú kefku a pastu
 • hračky a iné predmety z domáceho prostredia.

Tiež nie je možné, z hygienických dôvodov, aby s deťmi do tried chodili rodičia.  

V šatniach detí nájdete Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s Manuálom pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021 a tiež aj Manuál.

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ILAVA

 

Základná umelecká škola v Ilave z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie nebude organizovať tradičné slávnostné otvorenie školského roka v dome kultúry. ,,Dňa 2. septembra 2020 v čase od 14.00 - 17.00 hod. si príďte osobne zadeliť rozvrh k svojmu pedagógovi. Novoprijatí žiaci budú rozpísaní na nástenke pri vstupe do školy. Vstup do budovy je povolený len s rúškom a dodržiavaním rozostupov. Každý žiak si prinesie dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Bez spomenutých tlačív nebude umožnený vstup do budovy. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás," oznamuje žiakom školy riaditeľka ZUŠ.

 

školy

-verk- / zdroj: minedu.sk, zsilava.edupage.org, ms-ilava.webnode.sk

Dátum vloženia: 31. 8. 2020 7:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 8. 2020 7:33
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

28.9.2020 12:50

Aktuálna teplota:

12 °C

Vlhkosť:

94.4 %

Rosný bod:

11.1 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Pred rokom 1894

SPOLKY A ORGANIZÁCIE