sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Školské zariadenia sa zatvárajú, povinná karanténa sa rozšírila

Koronavirus

Dnes ráno opätovne zasadal Krízový štáb Mesta Ilava, ktorý prijal niekoľko nových nariadení. Okrem toho rokovanie mal dnes aj Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky. Pre verejnosť tak platia ďalšie prísne opatrenia a reštrikcie.
AKTUALIZOVANÉ 13.3.2020

Krízový štáb Mesta Ilava na svojom zasadnutí dňa 12.3.2020 o 10:00hod. rozhodol, že z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu NARIAĎUJE:

 

 • Dňa 13.3.2020 zatvorenie Základnej školy Ilava, Materskej školy Ilava a Materskej školy Klobušice pre výučbu žiakov a nariaďuje vykonať tzv. dezinfekčný deň. 

 

 • Úpravu chodu Mestského úradu pre VEREJNOSŤ, a to od piatku 13.3. 2020 do pondelka 30. 03. 2020 nasledovne:

 

REFERÁT DANÍ A POPLATKOV bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

Zamestnanci referátu budú v tomto čase pripravovať rozhodnutia, ktorými sa vyrubujú dane a poplatok za komunálny odpad. Občania sa nemusia obávať toho, že nedostanú rozhodnutia na dane a poplatky, pretože tieto im budú posielané poštou, alebo im budú doručené elektronicky do elektronických schránok. Upozorňujeme občanov, aby platby za dane a komunálny odpad uhrádzali až po obdržaní rozhodnutí, v ktorých sú presne určené termíny splátok.

REFERÁT PODATEĽNE bude k dispozícii na preberanie nevyhnutných podaní.

REFERÁT MATRIKY, EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ bude vybavovať len nevyhnutné úkony na základe telefonického ohlásenia sa na kontaktoch uvedených na informačnom paneli na prízemí budovy. Matrika bude zabezpečovať len nevyhnutné matričné úkony, nie osvedčovanie listín a podpisov.

ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽIVOT.PROSTREDIA A ROZVOJA bude zatvorené pre verejnosť, v prípade potreby využite prosím telefonické kontakty uvedené na informačnom paneli na prízemí budovy.

DOM KULTÚRY A KNIŽNICA budú pre verejnosť zatvorené, v prípade vyhlásenia úmrtia, prosíme kontaktovať telefonicky.

 

Dňa 12.3.2020 sa zároveň ne celoštátnej úrovni konal Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, z ktorého vzišlo niekoľko ďalších opatrení. Predovšetkým treba dať do pozornosti fakt, že Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka 12. 3.2020 od 6.00 hod.

Nové zavedené opatrenia budeme konkretizovať na základe oficiálnych tlačových správ a budú aktulaizované v tomto článku.

Zatiaľ dávame do pozornosti dôležité dve NARIADENIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR: 

 

 • Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od pondelka 16.3.2020 do 29.3.2020 budú na dva týždne zatvorené všetky školské zariadenia v celej Slovenskej republike.

 

 • Ústredný krízový štáb SR ďalej rozhodol o povinnej 14-dňovej domácej karanténe pre všetky osoby prichádzajúce k krajín výskytu koronavírusu. Termín: od 13.03.2020 od 7.00 do odvolania . (Pozn.: doposiaľ bola POVINNÁ karanténa iba pre osoby prichádzajúce z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu). Celé znenie verejnej vyhlášky č.OLP/2567/2020 si môžete pozrieť v prílohe.

.........

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky´ dňa 12. marca 2020 rozhodol, že:

(SÚHRN VŠETKÝCH NOVÝCH OPATRENÍ):

 

 • Železničná doprava: 
 • Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať.
 • Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote.
 • ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.
 • Autobusová doprava:
 • Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod
 • Kamiónová preprava tovaru:
 • Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.
 • Lodná doprava:
 • Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.
 • Letecká doprava:
 • Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.
 • Pošta:
 • Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.
 • Karanténa:
 • - povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur
 • Školy:
 •  - od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti - posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy
 • Hranice:
 • - veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom.
 • - malé hraničné priechody sa zatvoria.
 • Voľnočasové aktivity:
 • - od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov
 • - zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá
 • - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur
 • - zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach
 • Nakupovanie:
 • - počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky
 • - pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej
 • Služby pre občanov:
 • - obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne
 • - obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky
 • - špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

Podrobnosti budeme aktualizovať priebežne. 

 

Rodičom dávame do pozornosti stránku Sociálnej poisťovne, ktorá zverejnila presné inštrukcie, ako postupovať v prípade vybavenia si ošetrovného (tzv. OČR-ky):

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-vyzyva--o-osetrovne-ziadajte-mailom-a-postou-/48411s68357c

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej pobočky poštou.

 

Pre občanov, ktorí musia byť v povinnej karanténe budú užitočné nasledujúce informácie: 

Všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a novými opatreniami, prosíme občanov, aby nepodliehali panike, ale zároveň situáciu nepodceňovali. Buďťe zodpovední k sebe i svojmu okoliu. Rodičia dbajte na to, aby aj vaše deti (žiaci, ktorí dostali voľno), trávili čas v domácej karanténe, v prírode, mimo veľkej koncentrácie ľúdí a eliminujte ich stretávanie v skupinách. 

Zároveň prosíme, dajte adekvátne informácie svojim starším rodinným príslušníkom, ktorí nemajú prístup k internetu. Inštruujte ich o tom, ako ochrániť svoje zdravie. Najmä čoho sa majú v týchto dňoch vyvarovať. Berte do úvahy, že ide o najzraniteľnejšiu rizikovú skupinu. 

-verk-

 


 •  
Dátum vloženia: 12. 3. 2020 15:07
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2020 10:22
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Považie II.

SPOLKY A ORGANIZÁCIE