Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Spomienkové bohoslužby v Ilave

Spomienkové bohoslužby v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice sa v Ilave konali spomienkové bohoslužby pri príležitosti 350. výročia Prešporského súdu s evanjelickými kňazmi. Pripomenuli sme si aj 25. výročie znovuzavedenia evanjelických služieb Božích v Ilave po 300 rokoch.

 

Spomienkové bohoslužby pri príležitosti 350. výročia Prešporského súdu s evanjelickými kňazmi - Tobiášom Masníkom a Joachimom Kalinkom, ktorí pôsobili v Ilave, sa konali v Ilave v nedeľu 26. mája na sviatok Svätej Trojice. 

Pripomenuli sme si aj 25. výročie znovuzavedenia evanjelických služieb Božích v Ilave po viac ako 300 rokoch. Tie sa môžu konať vďaka výbornej ekumenickej spolupráci s duchovnými rímsko-katolíckej cirkvi v Ilave. Taktiež sme si pripomenuli aj väznených evanjelických biskupov a kňazov ľudáckym a komunistickým režimom v ilavskej väznici.

Za hlaholu zvonov mestskej veže (pozostatok evanjelického kostola) vstupovali do preplneného bohoslužobného priestoru rímsko-katolíckej cirkvi vzácni hostia: farár Johannes Hillger z Wittenbergu, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch, kňazi Dušan Vanko, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Po úvodnom hudobnom vstupe v podaní Martina Melišíka (organ) a sólistky štátneho orchestra v Lipsku Kathrin Hauser (husle), zhromaždenie privítal správca Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (SED) Ľubomír Marcina. Zvesťou slova Božieho poslúžil senior Miroslav Hvožďara.

Folklórna skupina z Mestečka pod vedením Martina Melišíka obohatila bohoslužby piesňou z Tranovského kancionála. Nasledoval príhovor br. farára Johannesa Hillgera z Wittenbergu, ktorého viaže s br. Marcinom viac ako 40-ročné priateľstvo a spolupráca. Svoj príhovor sústredil na jeho 30-ročné pôsobenie a budovanie SED až po súčasnosť popri duchovno-pastierskej službe. Na znak vďaky a úcty odovzdal br. Marcinovi zlatý diakonický kríž, ktorým sú v Nemecku označovaní duchovní, ktorí zastávajú diakonicko-pastoračnú službu, keďže je momentálne služobne najstarší pracovník v novodobej histórii diakonie na Slovensku a horlivý, obetavý považskobystrický duchovný pastier.

Nasledovala modlitba za zmierenie a pokoj v našej krajine. Ďalej zhromaždenie pozdravil primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann, ako aj starosta obce Košeca Radomír Brtáň. Medzi hosťami nechýbal emeritný biskup Igor Mišina s manželkou, Anton Barcík, dlhoročný gen. riaditeľ Považských cementární Ladce, podporovateľ SED i mnohých projektov cirkvi. Zo zahraničných hostí spomeniem Jána Matulu z USA, hostí z Poľska a Českej republiky. Za ústredie ED ECAV písomne pozdravila brata Marcinu pri jeho vzácnom jubileu riaditeľka Ľubica Vysocká a bol tlmočený pozdrav predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Nasledovalo vysluhovanie sviatosti Eucharistie z nemého svedka zašlej doby histórie evanjelikov v Ilave – kalicha z roku 1611, z ktorého iste vysluhovali a prijímali túto sviatosť aj znamenití kňazi a velikáni dejín, nielen Ilavy, ako Tobiáš Masník, Joachim Kalinka, Daniel Krman, Štefan Pilárik a ďalší pôsobiaci pod patronátom šľachtickej evanjelickej rodiny Ostrožicovcov, zakladateľov a budovateľov chýrnej ilavskej školy, fary a pôvodného evanjelického kostola.

Po zhromaždení sa presunuli k pamätnej tabuli venovanej kňazovi – martýrovi Tobiášovi Masníkovi a ďalším evanjelickým kňazom, ktorá našla nové dôstojné umiestnenie na múre bývalej katolíckej fary, autentickom mieste, kde predtým stál evanjelický kostol.

Zhromaždenie pokračovalo pietnou spomienkou pri múre ilavskej väznice, kde sú umiestnené pamätné tabule, venované jednak politickým väzňom, ale aj biskupom a kňazom kresťanských cirkví na Slovensku. Jedna z nich pripomína gen. biskupa Pavla Uhorskaia, ako aj ďalších väznených ev. kňazov, vrátane biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta, uväzneného ľudáckym režimom za tzv. Slovenského štátu a opäť totalitným režimom v roku 1962. Tu sa na úvod prihovorila sestra Viola Fronková, dlhoročná vzácna pracovníčka evanjelickej cirkvi, ktorá zdôraznila vážnu úlohu práva a spravodlivosti pre cirkevnú i štátnu vrchnosť. Následne na tento príhovor výstižne nadviazal senior Marián Kaňuch. Zaspievaním piesne „Kto za pravdu horí“ sa toto krásne misijno-duchovné podujatie skončilo.

 

(Andrea Deáková, foto: Jakub Rosa)

 

Dátum vloženia: 11. 6. 2024 8:15
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2024 8:54
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

JSŠ

SPOLKY A ORGANIZÁCIE