Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

V roku 2022 dávali rodičia svojim bábätkám najčastejšie mená Nela a Adam

Evidencia 2022

Údaje a zaujímavosti z matriky a evidencie obyvateľstva za rok 2022

V roku 2022 zaznamenalo mesto Ilava mierny pokles obyvateľov, kým ku koncu roka 2021 sme evidovali 5575 obyvateľov, posledný deň v roku 2022 to bolo dovedna 5558 obyvateľov.

Tento mierny pokles bol spôsobený nižším počtom narodených detí, ale aj väčším počtom odsťahovaných občanov.

NARODENIA DETÍ

 

V roku 2022 sa narodilo 27 dievčat a 28 chlapcov, vrátane jedných dvojičiek. Oproti predchádzajúcemu roku nám do evidencie obyvateľstva pribudlo o 9 novonarodených detí menej. 

Čo sa týka mien detí, podľa údajov z evidencie obyvateľstva si rodičia stále s obľubou vyberajú najmä tradičné slovenské mená a tie netradičné alebo exotické sa vyskytujú v našom meste len sporadicky.

Najobľúbenejším dievčenským menom za rok 2022 bolo meno Nela (Nella). Ďalej nasledovali mená Viktória, Laura a Eliška. Medzi netradičnejšie patrili napr. Aurélia, Malvína a Dakota.

Najobľúbenejším chlapčenským menom za rok 2022 bolo meno Adam. Ďalej nasledovali mená Nikolas (Nicolas), Damián, Peter a Matias. Medzi netradičnejšie patrili napr. Luka, Dárius a Jonáš.

ÚMRTIA

 

V roku 2022 bolo medzi občanmi Ilava zaznamenaných 70 úmrtí, čo je pokles oproti vysoko úmrtnému roku 2021, kedy evidencia obyvateľstva zaznamenala až 89 úmrtí, avšak v dlhodobej štatistike ide o mierny nárast.

 

SOBÁŠE

 

Sobáše v rokoch 2020 a 2021 patrili medzi tie oblasti, ktoré pandémia potrápila, či už kvôli meniacim sa opatreniam, alebo kvôli obmedzeným pravidlám pre svadobné hostiny. 

Preto v roku 2022 neprekvapuje zvýšené číslo 50 v počte uzavretých sobášov (v roku 2021 bolo uzavretých 40 sobášov, v roku 2020 bolo uzavretých 34 sobášov).  

Počet rozvodov sa príliš nezmenil – za rok 2022 bolo rozvedených 13 manželstiev (v roku 2021 – 12 manželstiev).

 

PRISŤAHOVANÍ, ODSŤAHOVANÍ A PRESŤAHOVANÍ OBYVATELIA

 

V roku 2022 sa do Ilavy prisťahovalo 108 obyvateľov, a to najmä v lokalitách novej výstavby rodinných domov, napr. v mestskej časti Klobušice - Na záhumní, Dlhé Nivy alebo v bytoch v sídliskových lokalitách.

Naopak, z nášho mesta sa v roku 2022 odsťahovalo 115 osôb, čo je mierny nárast oproti minulým rokom.

 

ŠTATISTIKA EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA MESTA ILAVA (k 31.12.2022):

 

Počet obyvateľov ..........................................5558 

Počet prisťahovaných občanov .....................108 

Počet odsťahovaných občanov .....................115 

Počet presťahovaných občanov v meste.......63 

Počet prisťahovaných občanov na prechodný pobyt.... 36

Počet narodených občanov ...........................................55 

Počet zomrelých  občanov .............................................70

Manželstvo uzatvorili .....................................................50

Rozvod manželstva .........................................................12

 

 

 

D. Gašparová / J. Pučeková

 

Dátum vloženia: 25. 1. 2023 12:30
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2023 12:54
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Československá pošta

SPOLKY A ORGANIZÁCIE