Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zmena úradných hodín na Mestskom úrade Ilava

Zmena úradných hodín na Mestskom úrade Ilava

V súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu Mesto Ilava pristúpilo k skráteniu úradných hodín. Zároveň zaviedlo povinnosť vstupovať na mestský úrad iba s rúškou alebo iným prekrytím nosa a úst.

Mesto Ilava informuje verejnosť o zmene úradných hodín od 8:00 hod. do 11:00 hod. pre podateľňu mestského úradu a oddelenia, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, t.j. matrika, oddelenie výstavby a životného prostredia.

Je potrebné telefonicky sa ohlásiť na tel. číslach uvedených na dverách budovy.

Zároveň pri vstupe do úradných budov mestského úradu zavádzame POVINNOSŤ mať rúšku alebo iné prekrytie nosa a úst.

 

.....

 

Na mestskom úrade sme ďalej pristúpili k provizórnym stavebným úpravám a prostredníctvom paravánov sme vymedzili priestory, kam môže vstúpiť verejnosť.

Pripomíname oznam, ktorý sme vám zverejnili 12. marca 2020 TU. Krízový štáb Mesta Ilava počnúc dňom 13. marec 2020 okrem iného 

NARIADIL :

  • Úpravu chodu Mestského úradu pre VEREJNOSŤ, a to od piatku 13.3. 2020 do pondelka 30. 03. 2020 nasledovne:

 

REFERÁT DANÍ A POPLATKOV bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

Zamestnanci referátu budú v tomto čase pripravovať rozhodnutia, ktorými sa vyrubujú dane a poplatok za komunálny odpad. Občania sa nemusia obávať toho, že nedostanú rozhodnutia na dane a poplatky, pretože tieto im budú posielané poštou, alebo im budú doručené elektronicky do elektronických schránok. Upozorňujeme občanov, aby platby za dane a komunálny odpad uhrádzali až po obdržaní rozhodnutí, v ktorých sú presne určené termíny splátok.

REFERÁT PODATEĽNE bude k dispozícii na preberanie nevyhnutných podaní.

REFERÁT MATRIKY, EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ bude vybavovať len nevyhnutné úkony na základe telefonického ohlásenia sa na kontaktoch uvedených na informačnom paneli na prízemí budovy. Matrika bude zabezpečovať len nevyhnutné matričné úkony, nie osvedčovanie listín a podpisov.

ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽIVOT.PROSTREDIA A ROZVOJA bude zatvorené pre verejnosť, v prípade potreby využite prosím telefonické kontakty uvedené na informačnom paneli na prízemí budovy.

DOM KULTÚRY A KNIŽNICA budú pre verejnosť zatvorené, v prípade vyhlásenia úmrtia, prosíme kontaktovať telefonicky.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 17. 3. 2020 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 11:39
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava v 19. storočí

SPOLKY A ORGANIZÁCIE