Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Budova bývalého ilavského pivovaru

Ilavský pivovar

     Pivovar v Ilave má už viac než 380 rokov a reprezentuje výnimočnú technickú stavbu na Slovensku, preto v roku 2010 sa začalo s rekonštrukciou časti vonkajšej fasády, vnútorné priestory prešli z časti obnovou pred rokom 2010. V súčasnosti slúži ako predajňa stavebnín. Pivovar pred rekonštrukciou prešiel archívno- historickým a pamiatkovým  výskumom, z ktorého vyberáme:

         „ Pivovar v Ilave je renesančná stavba, ktorá prešla pomerne zložitým stavebným vývojom . Pivo sa varilo v objekte od 17. storočia až do roku 2000. Pôvodným majiteľom bol Ján Ostrožič. Pôvodne to bola prízemná renesančná stavba s pôdorysom tvaru „L“, s dlhším krídlom situovaným k mestskej komunikácii.

Z interiérov z 1. stavebnej etapy (okolo roku 1630 –1635) sú zachované rozsiahle klenuté priestory v IV. krídle  s klenbou so styčnými lunetovými výsečmi. Ako stavba výrobného charakteru nemala náročnejšiu slohovú výzdobu. Prízemná stavba pivovaru slúžila v tejto podobe niekoľko desaťročí.

K modernizácii a rozšíreniu došlo v 2. stavebnej etape po roku 1740, kedy pivovar prešiel rozsiahlou prestavbou a čiastočnou nadstavbou o jedno podlažie. Podľa písomných prameňov možno tento rozsiahly stavebný počin spojiť s rodinou grófa Königsega z nemeckého Aulendorfu. Pod jeho správou pivovar aj sladovňu po roku 1740 rozšírili a zbarokizovali.

V 3. stavebnej etape - čo je 2. polovica 18. storočia – došlo k rozšíreniu priestorov, najmä IV. krídla, jeho 2. nadzemné podlažie bolo rozšírené severným smerom, táto časť dostala ukončenie v podobe valbovej strechy.

4. stavebná etapa – polovica 19. storočia. Do tejto etapy možno zaradiť prízemné prístavby, ktoré si vyžiadala modernizácia technológie varenia piva.

5. stavebná etapa – koniec 19. storočia. Hmotu a siluetu pivovaru výrazne ovplyvnila dostavba veže sušiarne.

6. stavebná etapa – začiatok 20. storočia (1911- 1914). Prízemná západná časť juhozápadného krídla s renesančnými klenbami bola nadstavená prevádzkou chladiarne. Spadá tu aj vybudovanie podkrovného priestoru s valcovým rezervoárom vody a technológiou ohrevu, ktorá si vyžiadala vybudovanie samostatne stojaceho tehlového komína. V roku 1929 bola prehĺbená studňa do hĺbky 85m, čím získal zdroj kvalitnej pitnej vody. V roku 1940 bola vyhĺbená druhá 110m hlboká studňa. V roku 1948 začala výstavba nového pivovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1950.

7. stavebná etapa – 2. polovica 20. storočia. Stavebné zásahy sa obmedzovali na utilitárne riešenia spojené s výrobnou prevádzkou. Na juhozápadnej fasáde bola vybudovaná železná konštrukcia dopravníka do nového pivovaru. Na oboch fasádach boli prerazené väčšie trojdielne okná a vstupy. V roku 1963 sa začalo s výrobou nealkoholických nápojov. Ako štátny podnik figuroval pivovar pod rôznymi názvami až do roku 1992, kedy sa jeho majiteľom stal Karol Konárik. Výroba piva od roku 1995 neustále klesala a bola ukončená začiatkom roku 2000.

8. stavebná etapa – roky 2006- 2007. Nová funkcia budovy, ako obchodu so stavebninami, priniesla pozitívne zmeny. Po čistiacich a odstrojovacích prácach starých technologických zariadení boli obnovené zaklenuté priestory na prízemí juhovýchodného krídla pre potreby obchodu. V dotknutých priestoroch došlo k výmene okien, pričom sa ich tvar a svetlosť priblížili k pôvodnému stavu. Realizovali sa práce na oprave krovov a výmene krytín, ktoré pokračujú aj v súčasnosti.

V roku 2010 dostala časť budovy pivovaru na juhozápadnej strane novú fasádu. Celá budova bola zabezpečená proti vlhkosti. Majiteľ firmy TOMI, Miroslav Prostinák, sa o zveľaďovanie tejto historickej budovy vzorne stará a ako mu to dovoľujú finančné prostriedky, renovuje vnútorné priestory a rozširuje prevádzku firmy so stavebninami a kúpeľňové  štúdio, ktoré je najväčšie v rámci okresu Ilava. Okrem novej fasády stavebná  firma vykonala:

- komplexné  odvlhčenie  murív, ktoré boli zaizolované od pozemnej vlhkosti

- rekonštrukciu brány  (august 2010)

- obnovu kovania na oknách  (máj 2010)

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Autobusová zastávka

SPOLKY A ORGANIZÁCIE