sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby 2022

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ konaných dňa 29.10.2022

 ZA MESTO ILAVA

 

Volieb sa zúčastnilo 1812 voličov z celkového počtu 4587 voličov, čo znamená účasť 39,5 %.

 

A) VÝSLEDKY VOLIEB - PRIMÁTOR MESTA ILAVA

 

Za primátora mesta Ilava bol zvolený:

Ing. Viktor Wiedermann, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

 

Počet získaných hlasov všetkých kandidátov:

KANDIDÁT

VOLEBNÝ OBVOD

SPOLU

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

  1. Ľuboš Greguška

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

53 hlasov

45 hlasov

36 hlasov

52 hlasov

54 hlasov

5 hlasov

245 hlasov

  1. Mgr. Lukáš Koník

HLAS - sociálna demokracia

101 hlasov

113 hlasov

62 hlasov

88 hlasov

60 hlasov

4 hlasov

428 hlasov

  1. Ing. Viktor Wiedermann

DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

241 hlasov

200 hlasov

171 hlasov

169 hlasov

235 hlasov

39 hlasov

1055 hlasov

 

 

B) VÝSLEDKY VOLIEB DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 1 Dom kultúry Ilava

Zvolení poslanci:

Ľudmila Hujová, Kresťanskodemokratické hnutie

Štefan Čiernik, Ing., nezávislý kandidát

Tibor Meliš, Ing., HLAS - sociálna demokracia

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 Základná škola Ilava

Zvolení poslanci:

Dana Schillerová, SMER - sociálna demokracia

Peter Melo, JUDr., Ing., HLAS - sociálna demokracia

Martin Komada, Kresťanskodemokratické hnutie

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 Základná umelecká škola

Zvolení poslanci:

Jana Dianová, Mgr., Slovenská národná strana

Pavol Šupák, Ing., SMER - sociálna demokracia

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4 Technické služby Ilava

Zvolení poslanci:

Pavol Filo, Ing., nezávislý kandidát

Etela Eglyová, RNDr., SMER - sociálna demokracia

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5 Kultúrno - spoločenský dom Klobušice

Zvolení poslanci:

Daniel Streličák, nezávislý kandidát

Branislav Vavrík, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 6 - Dom kultúry Iliavka

Zvolení poslanci:

Anton Bajzík, Ing., nezávislý kandidát

 

POČET ZÍSKANÝCH HLASOV VŠETKÝCH KANDIDÁTOV A ÚDAJE O POČTE VOLIČOV:

zapisnica_o výsledku volieb_MVK_Ilava.pdf (1.12 MB)

 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA ILAVA

 

1. Ľuboš Greguška, 55 r., samostatne hospodáriaci roľník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

3. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

(poradie je uvedené podľa abecedy v zmysle poradia na hlasovacieho lístku)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora (31.79 kB)

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Volebný obvod č. 1 - Dom kultúry Ilava

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3

Kandidáti:

1. Štefan Čiernik, Ing., 28 r., správca skladového hospodárstva, nezávislý kandidát

2. Ľudmila Haasová, 70 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia

3. Ľudmila Hujová, 61 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Stanislav Janušek, Ing., 57 r., referent stavebného úradu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

5. Lukáš Koník, Mgr., 33 r., manažér, HLAS - sociálna demokracia

6. Jozef Kružliak, Mgr., 57 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia

7. Tibor Meliš, Ing., 59 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 2  - Základná škola, ul. Medňanská,  Ilava

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3

Kandidáti:

1. Martin Komada, 39 r., vývojar palubných sietí, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Peter Melo, JUDr., Ing., 54 r., obchodný riaditeľ, HLAS - sociálna demokracia

3. Dana Schillerová, 67 r., technicko-hospodárska pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 3 - Základná umelecká škola

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2

Kandidáti:

1. Jana Dianová, Mgr., 58 r., učiteľka, Slovenská národná strana

2. Eduard Štencl, 45 r., referent, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Pavol Šupák, Ing., 58 r., logistik, SMER - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 4 - Technické služby mesta Ilava

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2

Kandidáti: 

1. Etela Eglyová, RNDr., 67 r., iná zdravotnícka pracovníčka, SMER - sociálna demokracia

2. Pavol Filo, Ing., 37 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát

3. František Kis, 46 r., operátor, HLAS - sociálna demokracia

 

Volebný obvod č. 5 - Kultúrno - spoločenský dom Klobušice

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2

Kandidáti:

1. Daniel Streličák, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát

2. Ivana Šimoniová, 43 r., vedúca špedície, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Branislav Vavrík, Bc., 47 r., výsluhový dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod č. 6 

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1

Kandidáti:

1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, nezávislý kandidát

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva (33.64 kB)

 

 

Informácie pre voliča 

 

Základné informácie k spojeným voľbám 2022

NOVÉ: Informácia k špeciálnemu spôsobu hlasovania voličov v izolácii alebo v karanténe z dôvodu COVID-19 (239.1 kB)

 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - MESTO ILAVA 

Informácia o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

 

 

Informácie pre kandidátov – voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Ilave pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Mgr. Jana Pučeková, vedúca Organizačno správneho oddelenia

Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:

  • sídlo: Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • oddelenie: Organizačno správne oddelenie
  • telefónne číslo: 042 44 555 32, 0948 093 491
  • emailová adresa: jana.pucekova@ilava.sk

 

Kandidátne listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta Ilava sa doručujú zapisovateľke mestskej volebnej komisie najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. 30.08.2022 (v utorok), a to politické strany prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne.

 

Volebné plagáty

Oznámenie k umiestňovaniu volebných plagátov na vyhradených miestach na území mesta Ilava (227.58 kB)

VZN č. 2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Ilava

 

 

Informácie pre nezávislých kandidátov (podmienky, vzory, kandidátne listiny, atď.)

Minimálny počet podpisov potrebných pre kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby primátora a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva mesta Ilava je 200. Upozorňujeme, že názov mesta a názov ulice NEMÔŽE byť na podpisovej listine uvedený v skrátenej forme - “IL”.

Počet obyvateľov mesta Ilava ku dňu vyhlásenia volieb

Na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Ilava zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb dňa 10.6.2022:  5584 obyvateľov.

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície (podmienky, vzory, kandidátne listiny, atď.)

 

Delegovanie do volebných komisií

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

NOVÉ k 3.10.2022:

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Zverejnenie emailovej adresy  a adresy na listinné doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie (227.33 kB)

 

 

 

 

Informácie – voľby do orgánov samosprávy samosprávnych krajov

 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Volebné plagáty

Oznámenie k umiestňovaniu volebných plagátov na vyhradených miestach na území mesta Ilava (227.58 kB)

VZN č. 2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Ilava

 

 

Všetky ďalšie informácie k voľbám, vzory, tlačivá a pokyny pre kandidátov a voličov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

msu-jp

Rýchle odkazy

Mikulášske trhy 2023

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM 8_9/2023
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:241
TÝŽDEŇ:4387
CELKOM:1803127

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Vchod do hradu s hlavicami pilastrov

SPOLKY A ORGANIZÁCIE