sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Abecedný zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Ilava)

Bakošová Anna, Mgr.

Referát interných služieb, využiteľnosť majetku a energetického zabezpečenia budov - Referát využiteľnosti majetku
Správa FMO, Bartolomejský jarmok, Úradná tabuľa - Administrátori webstránky

Bezecná Helena

Referát podateľne a správy registratúry - Referát podateľne a správy registratúry
člen - Mestský výbor Klobušice
Telefón: +42142 4455527
E-mail: helena.bezecna@ilava.sk (podatelna@ilava.sk, info@ilava.sk)

Fúsek Stanislav, Ing.

Referát rozpočtu - Referát rozpočtu
Správa Vyhodnotenie rozpočtu, Úradná tabuľa - Administrátori webstránky

Fúsková Ľubica, Ing.

Vedúca odd. personalistiky a SP - Oddelenie personalistiky a správy písomností, Mierové námestie 16/31, Ilava (Poschodie: 1 )
vedúca - Personálny referát, Mierové námestie 16/31, Ilava (Poschodie: 1., Dvere č.: 18)

Gašparová Darina, Mgr.

Samostatný kultúrno-spoločenský referent (Poverená zastupovaním oddelenia kultúry) - Kultúrno-spoločenský referát, CVČ, ul. Farská 84/5, Ilava (Poschodie: 2 )
člen - Komisia pre kultúru a šport
Správa Rozhlas. Smútočné oznámenia, Ilavský mesačnk - Administrátori webstránky
Poverená zastupovaním vedenia Oddelenia kultúry - Oddelenie kultúry
Telefón: +42142 4455573 (+42142 4455573)
E-mail: darina.gasparova@ilava.sk

Jankovýchová Iveta

Samostatný kultúrny pracovník, knihovník - Mestská knižnica a mestské múzeum

Jánošíková Jarmila, Mgr.

riaditeľka ZŠ Ilava - Základná škola, Medňanská, ZŠ, ul. Medňanská 514/5, Ilava
Telefón: +42144 4465293 (+42142/44 65 293 +42142/44 64 140 )
Fax: +42142 4465293
E-mail: zsmedil@stonline.sk (zsmedilava@gmail.com)

Koyšová Daniela

poverená riadením CVČ Ilava - Centrum voľného času, Ilava, CVČ, ul. Farská 84/5, Ilava
Telefón: 042142 44650184
E-mail: cvc@ilava.sk

Kučmínová Oľga

Referát účtovníctva - Referát účtovníctva
Výročná správa obce a správa auditora - Administrátori webstránky

Leško Vladimír, JUDr.

    Leško Vladimír, JUDr. Hlavný kontrolór mesta - Hlavný kontrolór
Správa Plán Hlavného kontrolóra, Úradná tabuľa - Administrátori webstránky
Telefón: +42142 4455523
E-mail: kontrolor@ilava.sk (vladimir.lesko@ilava.sk)

Lukáčová Anna

Poradca primátora - Kancelária primátora - poradca
Správa Aktuality, Úradná tabuľa, VZN, Povinné dokumenty - Administrátori webstránky

Melicherová Marta

Samostatný odborný referent - referát matriky (poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia, počas MD) - Referát matrík
Samostatný odborný referent - referát matriky (poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia, počas MD) - Oddelenie vnútornej správy

Nýblová Eva, Ing.

Samostatný odborný referent Oddelenie technických služieb - Referát zberu kom. a separ. odpadu
Správa Oddelenie technických služieb - Administrátori webstránky

Palkovičová Barbora

Samostatný odborný referent - Evidencie obyvateľstva - Referát evidencie obyvateľstva
člen - Mestský výbor Sihoť

Pilátová Jana

riaditeľka MŠ Klobušice - Materská škôlka, Klobušice, MŠ Klobušice, ul. Okružná 5, Ilava-Klobušice
Telefón: +42142 4465093
E-mail: klskolka@ilava.sk (j.pilatova@zoznam.sk)

Púček Milan, Ing.

Správca web stránky (plná správa) - Administrátori webstránky
Správca počítačovej siete - informatik - Správca počítačovej siete - Informatik, Mierové námestie 16/31, Ilava ( Dvere č.: 8)
Telefón: +42142 4455544
E-mail: informatik@ilava.sk (milan.pucek@ilava.sk)

Regina Peter, Bc.

    Regina Peter, Bc. Prednosta MsÚ Ilava - Prednosta MsÚ, Mierové námestie 16/31, Ilava
Telefón: +42142 4455520
E-mail: prednosta@ilava.sk (peter.regina@ilava.sk)

Rendeková Božena, Mgr.

Referát úverov zo ŠFRB a referát ŽP - Referát úverov zo ŠFRB
Referát úverov zo ŠFRB a referát ŽP - Referát životného prostredia

Štencl Eduard

Samostatný kultúrno-spoločenský referent - Kultúrno-spoločenský referát, CVČ, ul. Farská 84/5, Ilava (Poschodie: 2 )
Správa Video, Rozhlas, Ilavský mesačník - Administrátori webstránky

Tamajková Eva, Ing.

Samostatný odborný referent Oddelenie technických služieb - Referát technicko-administratívny
Samostatný odborný referent Oddelenia technických služieb - Referát správy cintorínov

Toman Jozef, Ing.

Vedúci Oddelenia technických služieb - Oddelenie technických služieb

Tomášová Oľga

Samostatný kultúrny pracovník, knihovník - Mestská knižnica a mestské múzeum
Správa Aktuality, Kultúra, Šport, Kultúrne podujatia - Administrátori webstránky
Referent Oddelenia Kultúry - Správa Facebook
Telefón: +421424455572 (+421424455574)
E-mail: olga.tomasova@ilava.sk

Viskupová Ingrid, Mgr.

riaditeľka Zákaldnej umekeckej školy - Základná umelecká škola, Ilava,, ZUŠ, ul. Pivovarská 662/80, Ilava
Telefón: +42142 4465446
Mobil: 0948389122
E-mail: zusil@verejne.org

Zobeková Jana

Referát územného plánovania a investičnej výstavby - Referát územ.plán. a inv. výstavby

AKTUÁLNA TEPLOTA

18.9.2019 01:05

Aktuálna teplota:

13.1 °C

Vlhkosť:

60.6 %

Rosný bod:

5.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pečiatka železnice, 1940

SPOLKY A ORGANIZÁCIE