Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:               
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, poskytovateľ služby novej webovej stránky mesta túto službu bežne neposkytuje. Do budúcna sa budeme možnosťou, že by zabezpečil aj túto službu t.j. vkladanie komentárov pod aktuality mesta. 

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Do budúcna budeme dôsledne sledovať, či sa v jednotlivých mestských častiach nesvieti zbytočne.

23. 7. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 18. 7. 2019

Dobrý deň, momentálne nie je možné využívať podateľňu počas nestránkového dňa. Do budúcna plánujeme prehodnotenie a úpravu otváracích hodín mestského úradu.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň, spôsob realizácie výstavby nového nákupného centra Idea je v kompetencií investora stavby. Ten sa vyjadril, že náklady na rozobratie starej zámkovej dlažby sú väčšie ako zakúpenie novej. Mesto Ilava "neplytvá", pretože investor vybujede na vlastné náklady na tomto mieste, nový chodník s novou zámkovou dlažbou.

23. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 11. 7. 2019

Dobrý deň,  funkcia zástupcu primátora bola platená aj v minulosti podľa  „Poriadku odmeňovania poslancov a zástupcu primátora“ ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo. Podľa novely zákona o obecnom zriadení kompetencia určenia odmeny zástupcu primátora prešla na starostov resp. primátorov miest a obcí, zároveň zákon určil maximálnu hranicu odmeny na 70% platu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie. Odmena zástupcu primátora mesta Ilava je zákonne zverejnená na stránkach Ilavy. Vaša informácia o výške odmeny je nepravdivá, odmena zástupcu primátora je cca 920 € mesačne hrubá mzda, zároveň nemá nárok  na odmenu ako poslanec, člen výboru, člen komisie pri MZ.

S pozdravom Ing. Anton Bajzík, zástupca primátora.  

11. 7. 2019
Autor:            
Dátum vloženia: 8. 7. 2019

Dobrý deň, riešenia ktoré uvádzate, sú možnosťou ako zlepšiť dopravnú situáciu v meste. V súvislosti so zmenou a doplnením UPM Ilava, plánujem stretnutia s primátormi miest N.Dubnica a Dubnica nad Váhom. Budeme sa zaoberať aj otázkou dopravného prepojenia našich miest (budovanie cyklotrás) a možnosťami riešenia tranzitnej dopravy. 

9. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Dobrý deň, pán Turcer mesto nepripravuje investíciu do cudzieho majetku, ale pri posudzovaní žiadosti bude postupovať v zmysle § 14, ods. 1, mesto utvára všetky podmienky na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území mesta, podľa ods. 3, tohto paragrafu mesto môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na jeho území, (zákon č. 49/2002 Z.z. ). 

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Pán Turcer, na túto otázku som odpovedal v predchádzajúcom príspevku. Mesto neporušuje zákon.

8. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 7. 2019

Dobrý deň, zmysle platnej právnej úpravy zákon 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry, mesto nemôže byť žiadateľom grantu z Ministerstva kultúry nakoľko nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky.  

8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, vyjadroval som sa o podpore formou dotácie z rozpočtu mesta Ilava, na obnovu a opravu národnej kultúrnej pamiatky. Ide tu o dominantu mesta a podľa môjho názoru je potrebné aby sa mesto zapojilo. Bude to však záležať na dohode všetkých poslancov MsZ. Pekný deň.

4. 7. 2019

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava podľa 3. vojenského mapovania

SPOLKY A ORGANIZÁCIE